نوشته هایی با برچسب جسد در رودخانه اندیمشک

کشف جنازه ای در رودخانه اندیمشک (تصاویر +۱۸)

کشف جنازه ای در رودخانه اندیمشک (تصاویر +۱۸)

کشف جنازه ای در رودخانه اندیمشک (تصاویر +۱۸) جنازه ای روی آب در رودخانه ای در اندیمشک شناور بود توجه افرادی که در کنار رودخانه بودند را به خود جلب نمود ولی این جنازه بسیار مشکوک بود و همه می گویند این فرد از روی پل خود را به رودخانه پرت نموده است در ادامه […]


4 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث