نوشته هایی با برچسب جسد زن خوشگل و خوش اندام در دریای شمال کشف شد

جسد زن خوشگل و خوش اندام در دریای شمال کشف شد + تصاویر

جسد زن خوشگل و خوش اندام در دریای شمال کشف شد + تصاویر

جسد زن خوشگل و خوش اندام در دریای شمال کشف شد زن خوشگل و خوش اندامی که توسط فردی ناشناس کشته شده و دریا رها شده بود توسط چند ماهی گیر از دریایی شمال صید شد ماهیگیران فکر می نمودند که ماهی بزرگ صید نموده اند ولی با گرفتن جنازه و جسد یک زن زیبا […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث