نوشته هایی با برچسب جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه

جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه

جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه

جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه جسد غرق خون یک زن که شوهرش او را به قتل رسانده بود و بعد از قتل زنش خودکشی کرده بود این زن و شوهر جوان سر یک مسئله با هم درگیر شدند که مرد با ضربات چاقو زنش را به قتل رساند […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث