نوشته هایی با برچسب جنازه

جنازه دانش آموزی که دوستش او را در مدرسه به قتل رساند

جنازه دانش آموزی که دوستش او را در مدرسه به قتل رساند

جنازه دانش آموزی که دوستش او را در مدرسه به قتل رساند جنازه در مدرسه که توسط یکی از بچه های مدرسه به قتل رسید بود توجه همه را جلب نمود در دعوای که این دانش آموزان داشتند باعث شد یکی از این افراد دیگری را به قتل رساند و پا به فرار گذاشت او […]


2 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث

کشف جنازه ای در رودخانه اندیمشک (تصاویر +۱۸)

کشف جنازه ای در رودخانه اندیمشک (تصاویر +۱۸)

کشف جنازه ای در رودخانه اندیمشک (تصاویر +۱۸) جنازه ای روی آب در رودخانه ای در اندیمشک شناور بود توجه افرادی که در کنار رودخانه بودند را به خود جلب نمود ولی این جنازه بسیار مشکوک بود و همه می گویند این فرد از روی پل خود را به رودخانه پرت نموده است در ادامه […]


2 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث