نوشته هایی با برچسب جنب نشدن به دلیل شرایط نامناسب جسمی و روحی

چرا بعضی از مردان مجرد احتلام یا جنابت در شب ندارند

چرا بعضی از مردان مجرد احتلام یا جنابت در شب ندارند

چرا بعضی از مردان مجرد احتلام یا جنابت در شب ندارند مردان مجرد که فعالیت جنسی و سکس ندارند در شب منی و اسپرم شان تخلیه می شود این بی اراده می باشد ولی مردان متاهل با رابطه جنسی و سکس مایع منی و اسپرم از آلت تناسلی آنها خارج می شود در برخی از […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی