نوشته هایی با برچسب جن در ایران

ریگ جن در کویر مرکزی ایران و گردهمایی اجنه در این منطقه

ریگ جن در کویر مرکزی ایران و گردهمایی اجنه در این منطقه

ریگ جن در کویر مرکزی ایران و گردهمایی اجنه در این منطقه جن ها در بخشی از کویر ایران زندگی می نمایند که محققان و پژوهشگران نام این مکان را ریگ جن گذاشته اند و اعتقاد دارند که اجنه ها در این مکان به گفتگو و بحث می پردازند بیشتر افرادی که به این منطقه […]


1 سال پیش parchebaf مکان های تاریخی جهان و ایران