نوشته هایی با برچسب جهنم و روز قیامت

مجازات گناهکاران در جهنم و روز قیامت

مجازات گناهکاران در جهنم و روز قیامت

مجازات گناهکاران در جهنم و روز قیامت ظالمان ستم‌پیشه، هنگامى که از مرحله حساب گذشته و در برابر عذاب الهى قرار گرفتند، گاهى تقاضاى تخفیف و گاهى تقاضاى مهلت مى‌کنند، اما «هنگامى که ظالمان مجازات را ببینند نه به آنها تخفیف عذاب داده مى‌شود و نه مهلت». 4 ویژگی مجرمان در قیامت آیت‌الله ناصر مکارم […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی