نوشته هایی با برچسب خودروی سیاه

خودروی سیاه در تهران با آرم پلیس متوقف شد + تصاویر

خودروی سیاه در تهران با آرم پلیس متوقف شد + تصاویر

خودروی سیاه در تهران با آرم پلیس متوقف شد خودرو عجیبی که آرم پلیس داشت در تهران متوقف شد این خودرو مدلش تویوتا بود که نوشته ای در روی آن بود که باعث شد پلیس این خودرو را توقیف نماید صاحب این تویوتا معلوم نیست که چرا این خودرو را مانند خودروهای پلیس طراحی نموده […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث