نوشته هایی با برچسب خودنمایی در خانه سازی

تظاهر به مذهبی بودن | انواع خودنمایی ها در دنیا

تظاهر به مذهبی بودن | انواع خودنمایی ها در دنیا

تظاهر به مذهبی بودن | انواع خودنمایی ها در دنیا خودنمایی در ملاعام به خواندن نماز بسیار کار زشتی در مقابل خدا می باشد بیشتر افراد در ملاعام به تظاهر به خوب بودن می نمایند ولی در باطل آدم دیگری می باشند ریاکاری یکی از گناهان بزرگ می باشد و خداوند در قرآن به این […]


12 ماه پیش parchebaf مذهبی