نوشته هایی با برچسب خودکشی زن کارمند از طبقه چهارم

زن کارمند جوان به طرز فجیع در شرکت خودکشی نمود

زن کارمند جوان به طرز فجیع در شرکت خودکشی نمود

زن کارمند جوان به طرز فجیع در شرکت خودکشی نمود زن کارمند جوانی که وارد شرکت شد و به دلایلی نامعلوم خوش را از طبقه چهارم شرکت به بیرون پرت نمود و در جا فوت نمود همکاران این زن جوان فکرش را نمی کردند که او در ساعات اولیه کاری خودکشی نماید در ادامه تصاویر […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث