نوشته هایی با برچسب خودکشی مرد بعد از قتل همسرش در مشهد

خودکشی مرد بعد از خفه نمودن زن خوشگلش در مشهد

خودکشی مرد بعد از خفه نمودن زن خوشگلش در مشهد

خودکشی مرد بعد از خفه نمودن زن خوشگلش در مشهد مرد مشهدی که یک زن خوشگل داشت به دلیل مشاجره و دعوای خانوادگی زنش را روی تخت خواب خفه نمود و رگ گردنش را با تیغ برید و در خانه را قفل نمود و هر دو در این خانه حبس شده و مردند این خانه […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث