نوشته هایی با برچسب خودکشی مرد جوان پس از قتل همسرش

جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه

جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه

جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه جسد غرق خون یک زن که شوهرش او را به قتل رسانده بود و بعد از قتل زنش خودکشی کرده بود این زن و شوهر جوان سر یک مسئله با هم درگیر شدند که مرد با ضربات چاقو زنش را به قتل رساند […]


9 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث