نوشته هایی با برچسب خودکشی هولناک دو دختر با قرص برنج

خودکشی گروهی دختران با قرص برنج در تهران

خودکشی گروهی دختران با قرص برنج در تهران

خودکشی گروهی دختران با قرص برنج در تهران دختران جوانی در تهران با خوردن قرص برنج خودکشی کرده اند و این مرگ دختران بسیار مشکوک به نظر مبی رسد به تازگی خودکشی با قرص برنج در بین جوانان رایج شده است و خبرهایی از خودکشی با قرص برنج را در چند روز اخیر شنیده ایم […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث