نوشته هایی با برچسب خودکشی یکی از مدیران برج میلاد جنجال ساز شد

خودکشی یکی از مدیران برج میلاد جنجال ساز شد

خودکشی یکی از مدیران برج میلاد جنجال ساز شد

خودکشی یکی از مدیران برج میلاد جنجال ساز شد یکی از مدیران 60 ساله برج میلاد در دفتر کارش خودکشی نموده است ولی هنوز علت خودکشی او معلوم نمی باشد پلیس در حال تحقیق می باشد ولی این قضیه بسیار مشکوک به نظر می رسد و بازپرسان تهران این خودکشی را قتل نیز محسوب می […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث