نوشته هایی با برچسب خودکشی یک قاچاقچی بزرگ در یکی از زندان های ایران

خودکشی یک قاچاقچی بزرگ در یکی از زندان های ایران

خودکشی یک قاچاقچی بزرگ در یکی از زندان های ایران

خودکشی یک قاچاقچی بزرگ در یکی از زندان های ایران قاچاقچی بزرگی که در بازداشتگاه به سر می برد دست به خودکشی زد و فیلم خودکشی خود را برای پلیس و نگهبانان زندان گذاشت تا همه ببیینند که خودکشی نموده است این قاچاقچی بزرگ چندین فقره حمل تریاک در پرونده خود دارد در ادامه تصاویر […]


10 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث