نوشته هایی با برچسب دادگاه قاتل سریالی زنان گیلانی

حکم اعدام فرزاد که به چهار زن گیلانی تجاوز و به قتل رسانده بود صادر شد

حکم اعدام فرزاد که به چهار زن گیلانی تجاوز و به قتل رسانده بود صادر شد

حکم اعدام فرزاد که به چهار زن گیلانی تجاوز و به قتل رسانده بود صادر شد فرزاد قاتل چهار زن گیلانی که در تابستان امسال به دام پلیس گرفتار شد وی برای اینکه بتواند از این اتهامات جان سالم به در ببرد همگی را انکار نموده بود ولی چون پلیس جنایی استان گیلان سر نخ […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث