نوشته هایی با برچسب دادگاه محاکمه قاتل

ازدواج خواهران فرد قاتل با برادران مقتول شرط بخشش آدم کش

ازدواج خواهران فرد قاتل با برادران مقتول شرط بخشش آدم کش

ازدواج خواهران فرد قاتل با برادران مقتول شرط بخشش آدم کش جنایتی که با عروسی تمام شد و خانواده قاتل باید دخترانشان را به برادران مقتول می دادند این در حالی انجام شد که فرد قاتل پای چوبه دار بود و خانواده مقتول با پیشنهاد این کار قاتل را عفو نموده و به دعوا خاتمه […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث