نوشته هایی با برچسب داستان تلخ زندگی بابک قربانی

عکس بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی و دلایل خودکشی این قهرمان!

عکس بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی و دلایل خودکشی این قهرمان!

عکس بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی و دلایل خودکشی این قهرمان! بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی در زندان خودکشی نمود پزشکان در بررسی هایی که نمودند متوجه شدند که قرص زیادی مصرف نموده و نتوانستند جان بابک قربانی را نجات دهند و او در زندان فوت نمود بابک قربانی افتخارات بسیاری را در کشتی فرنگی […]


1 سال پیش parchebaf عکس ورزشی

عکس بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی خودکشی کرد!

عکس بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی خودکشی کرد!

عکس بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی خودکشی کرد! بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی که محکوم به اعدام شده بود در زندان دست به خودکشی زد او با بردارش که به شنا رفته بودند با چند نفر درگیر می شوند بابک قربانی با اسحله شکار خود یک نفر را به قتل می رساند و دستگیر شده […]


1 سال پیش parchebaf عکس ورزشی

عکس بابک قربانی کشتی گیر قبل از خودکشی

عکس بابک قربانی کشتی گیر قبل از خودکشی

عکس بابک قربانی کشتی گیر قبل از خودکشی بابک قربانی قهرمان کشتی فرنگی ایران بود و بارها با مدال های طلایی که در مسابقات بین المللی آورده بود او به دلیل دو پینگ از مسابقه بسیار مهم در جهان دو سال محروم شد و با برادرش به تفریح رفته بود که در یک مکانی که […]


1 سال پیش parchebaf عکس ورزشی