نوشته هایی با برچسب داستان واقعی زنده شدن مرده در تایلند

داستان واقعی زنده شدن مرده در تایلند + تصاویر

داستان واقعی زنده شدن مرده در تایلند + تصاویر

داستان واقعی زنده شدن مرده در تایلند مردی که پس از هفت سال به خانه برگشت خانواده اش فکر کردن که روحش به خانه آنها آمده است و بسیار ترسیدن ولی در اثر یک سوءتفاهم که در خانواده او رخ داده بود به جای او یک جسد دیگری را سوزانده و برایش مراسم ختم می […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث