نوشته هایی با برچسب دانش آموز جیرفتی

تنبیه بدنی دانش آموز توسط مدیر مدرسه فاجعه ساز شد + تصاویر

تنبیه بدنی دانش آموز توسط مدیر مدرسه فاجعه ساز شد + تصاویر

تنبیه بدنی دانش آموز توسط مدیر مدرسه فاجعه ساز شد دانش آموزی که در مدرسه با دوستان خود دعوا می کرد توسط مدیر مدرسه به طرز وحشتناکی تنبیه شد صورت این دانش آموز در اثر مشت و لگد مدیر مدرسه شکسته و راهی بیمارستان شد اولیای این دانش آموز تهدید شده است که اگر به […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث