نوشته هایی با برچسب دختر دوساله ای که پدرش گوشت بدنش را برید و کباب کرد

دختر دوساله ای که پدرش گوشت بدنش را برید و کباب کرد

دختر دوساله ای که پدرش گوشت بدنش را برید و کباب کرد

دختر دوساله ای که پدرش گوشت بدنش را برید و کباب کرد دختر کوچکی که به بیمارستان آوردند گوشت بدنش را پدرش بریده بود و خون زیادی از بدن این دختر به بیرون ریخته بود و این دختر دو ساله در حال مرگ بود که مادرش به پلیس خبر داد و او را به بیمارستان […]


10 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث