نوشته هایی با برچسب دختر 18 ساله شیرازی

دختر 18 ساله شیرازی به دست پدرش با طناب خفه شد

دختر 18 ساله شیرازی به دست پدرش با طناب خفه شد

دختر 18 ساله شیرازی به دست پدرش با طناب خفه شد پدری که در حال جر و بحث با دختر جوانش بود از شدت اعصبانیت دخترش را با طناب به شکل وحشتناکی خفه نمود پدر دختر بعد از قتل دخترش به دادگستری محل مراجعه نموده و به قتل دختر 18 ساله اش اعتراف نمود در […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث