نوشته هایی با برچسب در حاشیه فیلتر کردن تلگرام

فیلتر شدن نرم افزار تلگرام برای همیشه

فیلتر شدن نرم افزار تلگرام برای همیشه

فیلتر شدن نرم افزار تلگرام برای همیشه تلگرام نرم افزار محبوب ایرانیان از طرف سازمان فیلترینگ محدود شده است که باعث اختلال در بسیاری از سایت ها و شرکتها رخ بدهد هنوز جایگزینی برای این نرم افزار در ایران وجود ندارد خیلی از افراد از فیلتر شن برای رفع فیلتر تلگرام استفاده نموده اند خیلی […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث