نوشته هایی با برچسب دستگاه شوک به سرقت رفته

سارقی که دستگاه شوک را از بیمارستان ربود + تصاویر

سارقی که دستگاه شوک را از بیمارستان ربود + تصاویر

سارقی که دستگاه شوک را از بیمارستان ربود سرقت دستگاه شوک از یکی بیمارستان ها که باعث تعجب همه شد و پزشکان این بیمارستان در جریان این سرقت نبودند و نمی دانستند که دستگاه شوک از بیمارستان توسط فردی ربوده شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سارقی که دستگاه شوک را از بیمارستان […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث