نوشته هایی با برچسب دستگیری دزدانی که با لباس عزرائیل اقدام به سرقت خودرو می نمودند

دستگیری دزدانی که با لباس عزرائیل اقدام به سرقت خودرو می نمودند + تصاویر

دستگیری دزدانی که با لباس عزرائیل اقدام به سرقت خودرو می نمودند + تصاویر

دستگیری دزدانی که با لباس عزرائیل اقدام به سرقت خودرو می نمودند دزدانی که ادعا می نمودند عزرائیل می باشند و به عنوان مسافر سوار خودروها می شدند و راننده ها را ترسانده و خودرو راننده ها را می دزدیدن دستگیر شدند و از این کار احساس پیشمانی نمودند این دزدان که باند عزرائیل در […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث