نوشته هایی با برچسب دستگیری مرد همسرکش در مشهد

دستگیری و اعدام مرد که زنش را با چاقوی آشپزخانه به قتل رساند

دستگیری و اعدام مرد که زنش را با چاقوی آشپزخانه به قتل رساند

دستگیری و اعدام مرد که زنش را با چاقوی آشپزخانه به قتل رساند مردی که با زنش دعوا کرده و او را کتک زد زن می خواست از خانه همسرش خارج شود که مرد اجازه این را نداد که از خانه اش بعد از دعوای خانوادگی خانه را ترک نماید او را با ضربات چاقو […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث