نوشته هایی با برچسب دعای سریع اجابت مقاتل بن سلیمان با معنی

دعای سریع اجابت مقاتل بن سلیمان با معنی

دعای سریع اجابت مقاتل بن سلیمان با معنی

دعای سریع اجابت مقاتل بی سیلمان با معنی شـيخ كفــعمــى در كتاب بلــد الامين از حضــرت زين الـعابدين علــيه الـســـّلام دعايى نقـــل كرده و فرموده: اين دعا را مقـــاتل بن سلــيمان از آن حضـرت روايت كرده و گفته: هركــه اين دعـــا را صد مرتـبـه بخوانـد و دعـايت اجـابت نشود پس مقـــاتـــل را لعنـــت كند. و […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی