نوشته هایی با برچسب دوستی پسر و دختر در آموزشگاه

دوستی پسر و دختری که عاقبت تلخی به همراه داشت

دوستی پسر و دختری که عاقبت تلخی به همراه داشت

دوستی پسر و دختری که عاقبت تلخی به همراه داشت پسر و دختری که در آموزشگاه با هم آشنا شده بودند با اتفاق بسیار تلخی از هم جدا شدند عموی دختر پسر جوان را ربوده و او را تهدید نموده که دست از سر برادرزاده اش بردارد ولی پسر جوان او را آدم ربایی محکوم […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث