نوشته هایی با برچسب شلیک گلوله

شلیک گلوله در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور

شلیک گلوله در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور

شلیک گلوله در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ساعتی پیش صدای شلیک گلوله ای در دفتر حسن روحانی به گوش رسید که مردم تهران را نگران نمود هنوز معلوم نیست که این صدای گلوله از طرف چه کسی می باشد و هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته اند در ادامه تصاویر و […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث