نوشته هایی با برچسب شناسایی جسد مومیایی امکانپذیر است

نحوه شناسایی جسد های مومیایی شده

نحوه شناسایی جسد های مومیایی شده

نحوه شناسایی جسد های مومیایی شده جسد هایی که مومیایی می شوند و بعد از چند صد ساله کشف می شوند را باید دانشمندان شناسایی نمایند و این باید در چندین مرحله صورت بگیرد تا دانشمندان بتوانند اطلاعاتی را از این جسد پیدا نموده و نظریه نهایی خود را اعلام نمایند در ادامه تصاویر و […]


1 سال پیش parchebaf علمی