نوشته هایی با برچسب شهادت امام حسن عسگری

ماجرای شهادت امام حسن عسکری در شهر سامرا

ماجرای شهادت امام حسن عسکری در شهر سامرا

ماجرای شهادت امام حسن عسکری در شهر سامرا شهادت امام حسن عسکری در شهر سامرا رخ داد و بسیاری از شیعیان از خبر شهادت امام حسن عسکری ناراحت شدند و به شهر سامرا رفتند امام حسن عسکری زندگی بسیار ساده ای داشت در زمان امام حسن عکسذی اوضاع سامرا بسیار نابسامان بود در ادامه جزئیات […]


2 سال پیش parchebaf مذهبی