نوشته هایی با برچسب شهادت سرباز هنگام دستگیری معتاد

معتاد سابقه داری یک سرباز جوان را به شهادت رساند

معتاد سابقه داری یک سرباز جوان را به شهادت رساند

معتاد سابقه داری یک سرباز جوان را به شهادت رساند سرباز جوانی که قصد دستگیری یک معتاد سابقه دار را داشت به خانه مرد معتاد رفته تا او را از قصد شومش که آتش زدن خود و خانواده اش بود نجات دهد ولی مرد معتاد با پاشیدن بنزین روی سربازان و پرت نمودن فندک همه […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث