نوشته هایی با برچسب شيطان کیست

ویژگی های شیطان و هدف خداوند از خلق شیطان چیست؟

ویژگی های شیطان و هدف خداوند از خلق شیطان چیست؟

ویژگی های شیطان و هدف خداوند از خلق شیطان چیست؟ شیطان یکی از فرشته های خداوند بود که به دلیل سرپیچی از امر خداوند از درگاه او رانده شد و لقب خبیث و پست را به او دادند بسیاری از حکایت هایی که از شیطان در قرآن آمده است درست می باشد و او جن […]


2 سال پیش parchebaf مذهبی