نوشته هایی با برچسب شکایت مرد۶۲ ساله آفریقایی از آزار جنسی رضا ضراب

تجاوز و آزار جنسی رضا ضراب در زندان آمریکا

تجاوز و آزار جنسی رضا ضراب در زندان آمریکا

تجاوز و آزار جنسی رضا ضراب در زندان آمریکا رضا ضراب متولد تبریز و یکی از بازرگانان ایرانی بین المللی بود که به دلیل فساد اقتصادی بازداشت و در زندان آمریکا محکوم به حبس شده است او با بابک زنجانی و احمدی نژاد همدست بود رضا ضراب همسر یکی از خواننده های مشهور ترکیه به […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث