نوشته هایی با برچسب شکل جنین در هفته بیست و یکم بارداری

رشد و تغییرات جنین در هفته بیست و یکم بارداری

رشد و تغییرات جنین در هفته بیست و یکم بارداری

رشد و تغییرات جنین در هفته بیست و یکم بارداری هفته بیست و یکم بارداریشش ماهگی جنین می باشد در حال حاضر شش ماه از عمر کودک شما سپری شده است الان جنین شما در بدنش در حال ساخت گلبول سفید می باشد تا در برابر بیماری ها از خود دفاع نماید در ادامه تصاویر […]


1 سال پیش parchebaf بارداری و زایمان