نوشته هایی با برچسب شکل جنین در هفته سی‌ام بارداری

هفته سی‌ام بارداری | وضعیت مادر و تغییرات جنین

هفته سی‌ام بارداری | وضعیت مادر و تغییرات جنین

هفته سی‌ام بارداری | وضعیت مادر و تغییرات جنین هفته سی‌ام بارداری شما کمی افسرده خواهید شد بیشتر زنان بارداری در این هفته احساساتی می شوند و ناخودآگاه گریه می نمایند بهتر است تحمل نموده ده هفته دیگر شما بچه خود را به دنیا خواهید آورد چیزهای سنگین را بلند نکنید و مراقب خودتان باشید […]


1 سال پیش parchebaf بارداری و زایمان