نوشته هایی با برچسب شکل جنین هفته چهاردهم بارداری

تغییرات جنین در هفته چهاردهم بارداری

تغییرات جنین در هفته چهاردهم بارداری

تغییرات جنین در هفته چهاردهم بارداری هفته چهاردهم بارداری می توانید جنسیت جنین را تشخیص دهید و بدانید که دختر است یا پسر جنین در هفته چهاردهم در حال رشد می باشد و وزن و قد او در حال بزرگ شدن است اندام های بدن او معلوم می باشد جنسیت در رحم حرکت می نماید […]


1 سال پیش parchebaf بارداری و زایمان