نوشته هایی با برچسب شکنجه و حبس زن به دلیل اعتیاد به تلگرام توسط شوهرش

شکنجه و حبس زن به دلیل اعتیاد به تلگرام توسط شوهرش

شکنجه و حبس زن به دلیل اعتیاد به تلگرام توسط شوهرش

شکنجه و حبس زن به دلیل اعتیاد به تلگرام توسط شوهرش زنی که به تلگرام و گروه هایش عادت کرده بود توسط شوهر بی رحمش در اتاقی حبس و مورد شکنجه وی قرار گرفت تا تلگرام را ترک نماید این مرد بی رحم چون نمی خواست زنش درکانال های مستهجن تلگرامی و گروه های مختلط […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث