نوشته هایی با برچسب شیادی و حقه بازی زن مشهدی به بهانه زلزله زدگان

شیادی و حقه بازی زن مشهدی به بهانه زلزله زدگان

شیادی و حقه بازی زن مشهدی به بهانه زلزله زدگان

شیادی و حقه بازی زن مشهدی به بهانه زلزله زدگان رن مشهدی در تلگرام از مردم با شیادی پول جمع می نمود و اظهار می کرد در کرمانشاه می باشد و چند فرزند دارد که خانه اش خراب شده است و به دلیل همین از مردم اخاذی نموده و پول های فراوانی را به جیب […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث