نوشته هایی با برچسب شیطان پرستان

شیطان کی از بین خواهد رفت و تا کی زنده هست

شیطان کی از بین خواهد رفت و تا کی زنده هست

شیطان کی از بین خواهد رفت و تا کی زنده هست در این فرصت بر آن شده ایم که رمـــز عاقـبت بخـیـر نشـــدن شیطـــان را در کلــام قرآن کریم مرور کنــیم ببــیـنــیم ایــن شیطان تا چه زمـــانـــی فرصت دارد که برای فریــب انـسان ها با همکـاران خود تلـــاش کنـــد و بالأــخره خودش کی از بیــن […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی