نوشته هایی با برچسب صداها در بدن

زنگ زدن گوش،سکسکه کردن و دیگر صداها در بدن چرا تولید می شود؟

زنگ زدن گوش،سکسکه کردن و دیگر صداها در بدن چرا تولید می شود؟

زنگ زدن گوش،سکسکه کردن و دیگر صداها در بدن چرا تولید می شود؟ بدن انسان در برابر بیشتر موارد صداهایی را تولید می نمایند ولی بیشتر این صداها برای افراد نامطلوب می باشد مثلا وزوز گوش برای برخی از افراد غیر قابل تحمل می باشد ولی همه این صدا ها که در بدن تولید می […]


1 سال پیش parchebaf پزشکی و سلامت