نوشته هایی با برچسب طریقه غسل جنابت

غسل واجب برای روزه داران در ماه رمضان

غسل واجب برای روزه داران در ماه رمضان

غسل واجب برای روزه داران در ماه رمضان غسل های واجبی که اگر این غسل ها را انجان ندهید روزه شما باطل می شود و باید تا وقت اذان صبح این غسل هایی که برایتان واجب می باشد را بکنید تا روزه شما صحیح باشد افرادی که بدون غسل جنب بعد از اذان صبح اقدام […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی