نوشته هایی با برچسب طلاق این خانم از شوهرش

طلاق این خانم از شوهرش به خاطر عشق به بازیکن مشهور فوتبال  !

طلاق این خانم از شوهرش به خاطر عشق به بازیکن مشهور فوتبال !

طلاق این خانم از شوهرش به خاطر عشق به بازیکن مشهور فوتبال ! طلاق این خانم از شوهرش آرسـن 40 ساله و همـــسر 37 سالــه اش به نام لیـدمـیـــلا، هر دو از طرفـــداران بزرگ فوتبال هســـتـنـــد در حقــیـــقـــت ؛ انـــهــا در ورزشـگـاه چلیابـیـنـــســک در جام جهانـی 2002 با هم آشـنا شدنـــد.این واقـعیت که تیــم های […]


11 ماه پیش admin مجله خبری