نوشته هایی با برچسب ظلم کردن در اسلام

لطفا به خودتان ظلم نکنید و حق اندان تناسلی را نیز ادا کنید !

لطفا به خودتان ظلم نکنید و حق اندان تناسلی را نیز ادا کنید !

لطفا به خودتان ظلم نکنید و حق اندان تناسلی را نیز ادا کنید ! لطفا به خودتان ظلم نکنید خدای متعـال عدل محــض است و از او هیچگونه ظلـــمی چه در دنـــیا و چه در آخــرت، صادر نمـــی شود. لذا اگـــر عقـــل قاصر بشـــر موردی را در عالــم خلـقــت نپسـنـدیـد، دقـت در کنـــه همــان مورد، […]


11 ماه پیش admin مذهبی