نوشته هایی با برچسب عاقبت رباخوار و احادیثی در مورد جنگ با خدا یا رباخواری

عاقبت رباخوار و احادیثی در مورد جنگ با خدا یا رباخواری

عاقبت رباخوار و احادیثی در مورد جنگ با خدا یا رباخواری

عاقبت رباخوار و احادیثی در مورد جنگ با خدا یا رباخواری یــکی از مواردی که قرآن کریــم به صراحتـــاً دربــاره آن سخن گفــتــه و مردم را از ارتــکـاب به آن نهی فرموده، «رباخواری» اســت. رباخواری از نظــر قرآن کریـــم حرام است و ربــاخوار با ایـن عمـــل به جنـگ با خدا می‌ـــرود. امـیرالمؤمـنیـن(ع) در این خصوص […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی