نوشته هایی با برچسب عاملان آزار جنسی و تجاوز به زن و دختر خوشگل دستگیر شدند

عاملان آزار جنسی و تجاوز به زن و دختر خوشگل دستگیر شدند

عاملان آزار جنسی و تجاوز به زن و دختر خوشگل دستگیر شدند

عاملان آزار جنسی و تجاوز به زن و دختر خوشگل دستگیر شدند دو زن جوان و زیبا که به دادگاه مراجعه کردن و خواستن که مردانی که به آنها تجاوز نموده اند را دستگیر نمایند این شکایت زنان باعث شد چهار مرد غریبه وارد شرکت شده و آنها را مورد تجاوز جنسی قرار دادند در […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث