نوشته هایی با برچسب عزاداری حضرت فاطمه

ماجرای مسلمان شدن زن مسیحی در  مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س)

ماجرای مسلمان شدن زن مسیحی در مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س)

ماجرای مسلمان شدن زن مسیحی در مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) «لنــه متـه سین» بیــش از 18سال است میــهمان که نه! فرزنــد اســلام شده اســت. او خودش را دخـتر فاطــمـه زهـرا(س) می‌ـدانــد و میـ‌ــگوید: گرچــه دیـر، امـا «مادرم» را خوب یافتـــم. در میان تک تک واژگان خاطره گوییـــ‌اش «مادرم فاطــمه زهــرا» را به زبــان می‌ـــآورد […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی