نوشته هایی با برچسب عفونت مهبل زنان

ترشحات سفید رنگ از واژن نشانه عفونت مهبل زنان

ترشحات سفید رنگ از واژن نشانه عفونت مهبل زنان

ترشحات سفید رنگ از واژن نشانه عفونت مهبل زنان ترشحاتی که به رنگ سفید از واژ« باشد ایت ترشحات خبر از عفونت رحم می دهد و شما باید خیلی سریع به پزشک مراجعه نمایید بیشتر ترشحات زنانه به شکل بی رنگ از مهبل است ولی اگر این ترشحات واژن غلیظ تر شود و رنگش تغییر […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی