نوشته هایی با برچسب علت زلزله جوادآباد

زلزله ای ساعتی پیش جواد آباد تهران را لرزاند

زلزله ای ساعتی پیش جواد آباد تهران را لرزاند

زلزله ای ساعتی پیش جواد آباد تهران را لرزاند زلزله ای که ساعتی در تهران رخ داد باعث شد همه به بیرون از خانه آمده و و در این سرما در خیابان باشند زلزله های اخیر همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده اند و همه در نگرانی به سر می برند در ادامه […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث