نوشته هایی با برچسب علت گرایش جوان‌ها به مخدر «گل» چیست

سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل

سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل

سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل مخدر گل یکی از اعتیادآورترین ماده های مخدر می باشند این مخدر گل توهم زا و جنون آور می باشد بسیاری از افراد فکر می کنند مخدر گل هیچ عوارضی ندارد و بیشتر از این مخدر گل در ایران جوانان استفاده می نمایند […]


10 ماه پیش parchebaf اعتیاد و مواد مخدر